Showing all 4 results

Харуулах 9 24 36

Disc-O-Bed хүүхдийн Oр

870,000.00
Код: 30005BO Жин: 16.5кг Даах чадал: 91кг /Нэг ор бүр нь/ Нийт хэмжээ: Урт-164см, Өргөн-82.5см, Өндөр-82см Дэвсгэрийн хэмжээ: Урт-156.5см, Өргөн-70см Уутны хэмжээ буюу эвхэгдэх үеийн хэмжээ: Урт-82.5см, Өргөн-38см, Өндөр 9см

Disc-O-Bed Xl Oр

920,000.00
Код: 30002BO Хэмжээ: XL Жин: 27кг Даах чадал: 227кг /Нэг ор бүр нь/ Нийт хэмжээ: Урт-208см, Өргөн-82.5см, Өндөр-92см Дэвсгэрийн хэмжээ: Урт-201см, Өргөн-70 см Уутны хэмжээ буюу эвхэгдэх үеийн хэмжээ: Урт-82.5см, Өргөн-38см, Өндөр 14см

Disc-O-Bed 2Xl Oр

1,205,000.00
Код: 30507BO Хэмжээ: 2XL Жин: 39кг Даах чадал: 272кг /Нэг ор бүр нь/ Нийт хэмжээ: Урт-222см, Өргөн-113см, Өндөр-117см Дэвсгэрийн хэмжээ: Урт-215см, Өргөн-100 см Уутны хэмжээ буюу эвхэгдэх үеийн хэмжээ: Урт-119см, Өргөн-53см, Өндөр 20см