Showing 1–12 of 16 results

Харуулах 9 24 36

Westfield Гэрэл

35,000.00

Код: LA-010 Өнгөний нягтаршил: 5000к Хүчин чадал: Жин: 160гр

Жижиг Гэрэл

14,500.00
Багахан эрчим хүчээр өндөр хүчин чадлын гэрлийн эх үүсгэврийг үүсгэж чадах гадна болон дотор орчны, майханы, халаасны Sorbo брэндийн гэрлээр гэрэлтүүлье.
 • 3 төрлийн асалтын горимтой
 • Асалтын горимоос шалтгаалж 4-40 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах чадалтай
 • Зайгаар болон нарны эрчим хүчээр, USB оролт дэмжин цэнэг авдаг
 • Ойр орчимд байх нүдэнд ил харагдахгүй ялаа шумуул, хортон шавьжийг өөр дээрээ татан, тог цохин устгадаг хэт ягаан туяаны гэрэлтэй гэрэл
 • Шингэн төрлийн уух зүйлс хийх зориулалтын аяга болдог гэрэл
 • Усны хамгаалалттай
 • Доргионы хамгаалалттай
 • +60 - -30С температурт саадгүй ажиллах
 • Хүний нүдэнд ямар нэгэн хор нөлөөгүй
Код: SB-7111 Хүчин чадал: 10 люмен Жин: 16,5гр

Усны Савтай Гэрэл

60,000.00
Багахан эрчим хүчээр өндөр хүчин чадлын гэрлийн эх үүсгэврийг үүсгэж чадах гадна болон дотор орчны, майханы, халаасны Sorbo брэндийн гэрлээр гэрэлтүүлье.
 • 3 төрлийн асалтын горимтой
 • Асалтын горимоос шалтгаалж 4-40 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах чадалтай
 • Зайгаар болон нарны эрчим хүчээр, USB оролт дэмжин цэнэг авдаг
 • Ойр орчимд байх нүдэнд ил харагдахгүй ялаа шумуул, хортон шавьжийг өөр дээрээ татан, тог цохин устгадаг хэт ягаан туяаны гэрэлтэй гэрэл
 • Шингэн төрлийн уух зүйлс хийх зориулалтын аяга болдог гэрэл
 • Усны хамгаалалттай
 • Доргионы хамгаалалттай
 • +60 - -30С температурт саадгүй ажиллах
 • Хүний нүдэнд ямар нэгэн хор нөлөөгүй
Код: SB-9109-006 Хүчин чадал: 100 люмен Жин: 230гр

Нараар Цэнэглэгч Гэрэл

55,000.00
Багахан эрчим хүчээр өндөр хүчин чадлын гэрлийн эх үүсгэврийг үүсгэж чадах гадна болон дотор орчны, майханы, халаасны Sorbo брэндийн гэрлээр гэрэлтүүлье.
 • 3 төрлийн асалтын горимтой
 • Асалтын горимоос шалтгаалж 4-40 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах чадалтай
 • Зайгаар болон нарны эрчим хүчээр, USB оролт дэмжин цэнэг авдаг
 • Ойр орчимд байх нүдэнд ил харагдахгүй ялаа шумуул, хортон шавьжийг өөр дээрээ татан, тог цохин устгадаг хэт ягаан туяаны гэрэлтэй гэрэл
 • Шингэн төрлийн уух зүйлс хийх зориулалтын аяга болдог гэрэл
 • Усны хамгаалалттай
 • Доргионы хамгаалалттай
 • +60 - -30С температурт саадгүй ажиллах
 • Хүний нүдэнд ямар нэгэн хор нөлөөгүй
Код: SB-6062 Хүчин чадал: 90 люмен Жин: 187гр

Шумуул Устгагчтай Гэрэл

85,000.00
Багахан эрчим хүчээр өндөр хүчин чадлын гэрлийн эх үүсгэврийг үүсгэж чадах гадна болон дотор орчны, майханы, халаасны Sorbo брэндийн гэрлээр гэрэлтүүлье.
 • 3 төрлийн асалтын горимтой
 • Асалтын горимоос шалтгаалж 4-40 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах чадалтай
 • Зайгаар болон нарны эрчим хүчээр, USB оролт дэмжин цэнэг авдаг
 • Ойр орчимд байх нүдэнд ил харагдахгүй ялаа шумуул, хортон шавьжийг өөр дээрээ татан, тог цохин устгадаг хэт ягаан туяаны гэрэлтэй гэрэл
 • Шингэн төрлийн уух зүйлс хийх зориулалтын аяга болдог гэрэл
 • Усны хамгаалалттай
 • Доргионы хамгаалалттай
 • +60 - -30С температурт саадгүй ажиллах
 • Хүний нүдэнд ямар нэгэн хор нөлөөгүй
Код: SB-6057 Хүчин чадал: 180 люмен Жин: 204гр