Showing 1–12 of 31 results

Харуулах 9 24 36

Turbo Twin 240 VIP

Хүний тоо: 6-10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 32кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 540*240*210 Овор хэмжээ: 120*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Hiker 318 VIP

Хүний тоо: 6-8 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 28кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 530*320*210 Овор хэмжээ: 115*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Tourist 270

Хүний тоо: 6-10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 26кг Өндөр: 195см Хэмжээ: 510*240*195 Овор хэмжээ: 120*32*31 Шалны зузаан: 500D

Turbo RV 300

Хүний тоо: 6-8 хүн + 3 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 31кг Өндөр: 205см Хэмжээ: 520*300*205 Овор хэмжээ: 130*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Lodge 360

Хүний тоо: 10 хүн + 10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 32кг Өндөр: 265см Хэмжээ: 735*360*265 Овор хэмжээ: 135*35*29 Шалны зузаан: 500D

Turbo Hiker 300

Хүний тоо: 6-8 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 25кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 430*300*210 Овор хэмжээ: 125*33*30 Шалны зузаан: 600D

Turbo Hiker 270

Хүний тоо: 5-6 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 23кг Өндөр: 190см Хэмжээ: 390*270*190 Овор хэмжээ: 120*28*28 Шалны зузаан: 600D

Turbo Explorer 270

Хүний тоо: 5-6 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 25кг Өндөр: 200см Хэмжээ: 420*270*200 Овор хэмжээ: 120*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Adventure 300 VIP

Хүний тоо:6-8 хүн+3 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 31кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 560*300*210 Овор хэмжээ: 120*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Lite 270

Хүний тоо: 5-6 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 21кг Өндөр: 205см Хэмжээ: 270*240*205 Овор хэмжээ: 120*30*30 Шалны зузаан: 600D

Camper XL

Материал: Усны хамгаалалт:  Жин:  Өндөр: Хэмжээ:  Овор хэмжээ: 

Camper L

Материал: Усны хамгаалалт:  Жин:  Өндөр: Хэмжээ:  Овор хэмжээ: