Showing 1–5 of 31 results

Харуулах 9 24 36

Turbo Twin 240 VIP

Хүний тоо: 6-10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 32кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 540*240*210 Овор хэмжээ: 120*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Hiker 318 VIP

Хүний тоо: 6-8 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 28кг Өндөр: 210см Хэмжээ: 530*320*210 Овор хэмжээ: 115*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Tourist 270

Хүний тоо: 6-10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 26кг Өндөр: 195см Хэмжээ: 510*240*195 Овор хэмжээ: 120*32*31 Шалны зузаан: 500D

Turbo RV 300

Хүний тоо: 6-8 хүн + 3 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 31кг Өндөр: 205см Хэмжээ: 520*300*205 Овор хэмжээ: 130*30*30 Шалны зузаан: 500D

Turbo Lodge 360

Хүний тоо: 10 хүн + 10 Материал: 250D, нано технологи Усны хамгаалалт: 3000мм Жин: 32кг Өндөр: 265см Хэмжээ: 735*360*265 Овор хэмжээ: 135*35*29 Шалны зузаан: 500D